Grupa Teatralna Adalex

adres: 30-011 Kraków, ul. Wileńska 7
tel. +48 693 429 009
e-mail: grupa_teatralna.adalex@op.pl
www.teatradalex.pl

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa powstała w 2000 roku jako kontynuacja Teatru Kolejarza działającego w latach 1945–95.
prezes: Adam Legendziewicz

W kawiarni u Antoniowej

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wigilia po staropolsku

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wspomnień czar

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Zamyślenia nad ojczyzną

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: