Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni

adres: 00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 4
tel. +48 22 277 06 09, +48 22 277 06 18
e-mail: info@scek.pl
www.scek.pl

organizator: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
koordynatorzy festiwalu: Agnieszka Budzyń, Maja Gawęda
edycja XII
27–31 marca 2019
program: konkurs młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego