„Nietak-t”

adres: 51-354 Wrocław, ul. Poleska 43/29
tel. +48 606 688 126
e-mail: redakcja@nietak-t.pl
www.nietak-t.pl

redaktor naczelny: Katarzyna Knychalska
wydawca: Fundacja Teatr Nie-Taki