Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

adres: 20-033 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
tel. +48 81 537 26 95
e-mail: teatrologia@wp.pl
https://www.umcs.pl/pl/zaklad-badan-teatralnych-i-literatury-staropolskiej,13476.htm

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
konferencje

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: