Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego

adres: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12
tel. +48 22 604 192 281, +48 505 891 277
e-mail: info@mimearttheatre.pl, stefan.niedzialkowski@mimearttheatre.pl
www.mimearttheatre.pl, www.mik.waw.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Studio działa od 1994 roku.
dyrektor: Stefan Niedziałkowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: