Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej

adres: 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
tel. +48 23 672 42 96
e-mail: pckisz@pckisz.pl
www.pckisz.pl

czytania, wykłady, itp:
Teatr Amatorski "Rozmyty Kontrast"

dyrektor: Teresa Kaczorowska (do 23 września 2019 r.); p.o. dyrektora: Andrzej Liszewski (od 24 września 2019 r.)