Międzynarodowy Festiwal Teatralny BEZ GRANIC

adres: 43-400 Cieszyn, skrytka pocztowa 233
tel. +48 509 138 409
e-mail: biuro@borderfestival.eu
www.borderfestival.eu

organizator: Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”

dyrektor: Janusz Legoń
dyrektor organizacyjny: Katarzyna Dendys-Kosecka
edycja XXIX
1–8 czerwca 2019
program: Isole Cirk La Putyka, Praga (Czechy); Wendy Akademia Teatralna, Białystok; Dorota Barová – koncert; Milcząc o Karwinie. Pochyły świat – czytanie sztuki; Teatr VR; Popołudnie Mistrza – rozmowa z Jerzym Stuhrem; Tango Těšínské divadlo (Teatr Cieszyński) – Scena Polska; Wałęsa w Kolonos Teatr Łaźnia Nowa, Kraków; Trojanki Teatr Wybrzeże, Gdańsk; Protest/Reszta Švandovo divadlo, Praga (Czechy); Ósemki Teatr Miejski, Brno (Czechy); Chłopcy z placu Broni Teatr „Pinokio”, Łódź; Tulia – koncert; Peregrinus Teatr KTO, Kraków; Anna Frank Nové divadlo, Nitra (Słowacja); Peter Lipa – koncert