Gdyńskie Centrum Kultury

adres: 81-354 Gdynia, ul. Jan z Kolna 25
tel. /fax +48 58 664 73 77
e-mail: biuro@gck.gdynia.pl
www.gck.gdynia.pl

czytania, wykłady, itp:
Bałtycki Teatr Różnorodności
Teatr Konsulat
W Kaczych Butach

dyrektor: Jarosław Wojciechowski
z-ca dyrektora: Leszek Kopeć