Zamkowe Teatralia

adres: 37-700 Przemyśl, Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
tel. +48 16 678 50 61, +48 16 678 50 63 (fax)
e-mail: sekretariat@kultura.przemysl.pl
www.kultura.przemysl.pl

organizatorzy: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry – „Fredreum”
dyrektor artystyczny: Renata Nowakowska
edycja X
20 stycznia – 12 maja 2019
w programie teatralnym: Ranny ptaszek, reż. Dariusz Taraszkiewicz, Mała rzecz a cieszy Teatr IMKA, Warszawa; Żona do adopcji, reż. Jakub Ehrlich