Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

adres: 31-014 Kraków, ul. Sławkowska 14/7
tel. +48 12 421 28 89
e-mail: andrzej@beethoven.org.pl, biuro@beethoven.org.pl
www.beethoven.org.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Elżbieta Penderecka

dyrektor: Andrzej Giza