Wrocławski Teatr dla Dzieci

adres: 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
tel. +48 71 343 29 62 (sekr.), +48 697 712 844
e-mail: impart@impart.art.pl
www.impart.art.pl
c/o Biuro Festiwalowe Impart 2016

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od września 2010.
kierownik: Wiktor Wiktorczyk
zespół: Artur Grochowiecki, Anna Guzik, Sławoj Jędrzejewski, Tomasz Kanczewski, Klaudia Kąca-Jasic, Marek Konopczak, Stefan Mazur, Jarosław Paczyński, Jarosław Paczkowski, Michał Jan Pieczątkowski, Małgorzata Przędzak, Dominika Skoczylas, Krzysztof Szczepańczyk, Konrad Till, Wiktor Wiktorczyk, Lucyna Wróbel, Anna Zych

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: