Teatr Wśród Książek

adres: 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 29/32
tel.
e-mail: mbp23@biblioteka.wroc.pl
www:
c/o Miejska Biblioteka Publiczna

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2009 roku.
kierownik: Tomasz Kwietko-Bębnowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: