Warsztaty Kultury

adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 5a i 7 oraz 3
tel. +48 81 533 08 18, +48 81 466 59 09
e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl
www.warsztatykultury.pl

czytania, wykłady, itp:
Carnaval Sztukmistrzów

dyrektor: Grzegorz Rzepecki