Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

adres: 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7
tel. +48 52 321 05 82 (centr.), +48 52 321 11 42 (sekr.), +48 52 321 23 50 (fax)
e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl
www.amuz.bydgoszcz.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Wokalno-Aktorski: Katedra Wokalistyki, Zakład Kameralistyki Wokalnej, Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego, Podyplomowe Studium Wokalistyki

Akademia rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Uzyskała samodzielność 27 listopada 1979 roku.

Wyjazdy krajowe:

Nowy Don Kichot czyli sto szaleństw

Data: Maj 2019
Miejce: IV Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych w Polsce „Przygrywka”
Miasto: Toruń

Wyjazdy zagraniczne: