Knock Knock Actors – International Management

adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 19/21 Budynek „Lipsk” IV piętro, pokój 120
tel. +48 790 884 840
e-mail: office@knockknockactors.com
www.knockknockactors.com

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Monika Kaczmarek