„Odra”

adres: 50-101 Wrocław, Rynek Ratusz 25
tel. +48 71 343 55 16, +48 71 344 77 37
e-mail: odra@odra.net.pl
www.odra.net.pl

redaktor naczelny: Mieczysław Orski
wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki, Instytut Książki