„Rita Baum”

adres: 50-079 Wrocław, ul. Ruska 46 a, lokal 12/13
tel. +648 691 617 242
e-mail: redakcja@ritabaum.pl
www.ritabaum.pl

redaktor naczelny: Marcin Czerwiński
wydawca: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”