Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego

adres: 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 21–23
tel. +48 32 787 01 01, +48 32 787 01 02
e-mail: sbaletowa@interia.pl
www.osb.bytom.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych

Szkoła powstała w 1946 roku.

dyrektor: Elżbieta Mendakiewicz
wicedyrektor ds. artystycznych: Bożena Sękala, Joanna Orzechowska
wicedyrektor ds. pedagogicznych: Agata Zielińska
kierownik sekcji muzycznej: Katarzyna Czajer
nauczyciele zawodu: taniec klasyczny: Agata Bara, Joanna Boruch, Renata Drozdowska, Jacek Drozdowski, Natalia Fedorowa, Anna Kaczmarczyk, Dominika Koj, Joanna Kurkowska, Joanna Orzechowska, Grzegorz Pajdzik, Aleksandra Piotrowska-Zaręba, Lucyna Popławska, Marek Pretki, Janina Psiuk, Bożena Sękala; taniec współczesny: Katarzyna Aleksander Kmieć, Anna Kaczmarczyk, Anna Śmiganowska; taniec ludowy i charakterystyczny: Anna Charycka, Zofia Czechlewska, Katarzyna Dziok; taniec historyczny: Joanna Orzechowska; rytmika: Teresa Chołołowicz, Agnieszka Markowska, Edyta Szymańska, Mirella Warzecha; partnerowanie: Grzegorz Pajdzik, Jacek Drozdowski; techniki uzupełniające: Joanna Boruch, Renata Drozdowska, Jacek Drozdowski, Dominika Koj, Joanna Kurkowska, Aleksandra Zaręba-Piotrowska, Lucyna Popławska, Marek Pretki, Janina Psiuk; interpretacja muzyczno-ruchowa: Katarzyna Aleksander-Kmieć, Anna Kaczmarczyk, Anna Śmiganowska; audycje muzyczne, umuzykalnienie: Teresa Chołołowicz, Katarzyna Czajer; wiedza o tańcu – Anna Charycja, Katarzyna Dziok, Janina Psiuk; zasady charakteryzacji: Bożena Sękala

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: