Instytut Muzyki i Tańca

adres: 00-097 Warszawa, ul. Fredry 8
tel. +48 22 829 20 29, +48 22 829 20 25 (fax)
e-mail: imit@imit.org.pl
www.imit.org.pl, www.taniecpolska.pl

czytania, wykłady, itp:
Polska Platforma Tańca w Gdańsku

dyrektor: Andrzej Kosowski (do grudnia 2017 r.), Maxymilian Bylicki (od 22 grudnia 2017 r. do 24 lutego 2020 r.), Katarzyna Meissner (od 8 kwietnia 2020 r.)
p. o. dyrektora Aleksandra Dziurosz (24 lutego 2020 do 8 kwietnia 2020 r.)