Związek Pracodawców „Unia Polskich Teatrów”

adres: 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
tel. + 48 22 825 13 52
e-mail: zarzad@uniapolskichteatrow.pl
www.uniapolskichteatrow.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Maciej Englert