Związek Zawodowy Aktorów Polskich

adres: 00-536 Warszawa, al. Ujazdowskie 45
tel. +48 605 763 812
e-mail: zzap@zzap.aktorzy.org
www.zzap.aktorzy.org

czytania, wykłady, itp:

przewodniczący: Maksymilian Rogacki