Dom Kultury Dorożkarnia

adres: 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28
tel. /fax +48 22 841 91 22
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl
www.dorozkarnia.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Anna Michalak-Pawłowska