Wyższa Szkoła Artystyczna – Niepubliczne Studium Plastyczne

adres: 04-005 Warszawa, ul. Siennicka 6a
tel. +48 22 621 39 65
e-mail: wsa@wsa.art.pl, studium@charakteryzacja.pl
www.charakteryzacja.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierunki: charakteryzacja, kostiumografia, fotografia-film, taniec-performance, malarstwo (ze specjalnością malarstwo w scenografii, kostium i rekwizyt sceniczny, obraz multimedialny)
rektor: dr Agnieszka Woch-Juchacz (od 1 października 2018)

dyrektor ds. artystycznych: Agata Manowska
kadra: Anna Adamek, dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Magdalena Bauer, Katarzyna Anna Brewińska, Patrycja Guevara-Woźniak, Ewelina Kaufmann, dr hab. Anna Klonowska, dr hab. Rafał Kochański, prof. Łukasz Korolkiewicz, dr Jerzy Ireneusz Korput (do 31 sierpnia 2019), dr Marek Kowalski (do 31 sierpnia 2019), Magdalena Kucza-Kuczyńska, Szymon Kulik, Beata Kwiecińska-Sobek (do 31 sierpnia 2019), prof. Andrzej Maciej Łubowski, Agata Manowska, dr Robert Manowski, Joanna Minkiewicz, Ewelina Mróz, dr Maria Piątek, Aleksandra Plewako-Szczerbińska, Anna Przyłuska, Maciej Skorupa, dr Joanna Sokołowska (do 31 sierpnia 2019), Wojciech Starostecki, Katarzyna Szarek, Grzegorz Szczuka, Malwina Wieczorek-Brade, Rafał Witecki, dr hab. Roman Woźniak, Tomasz Woźniak, Magdalena Zozula

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: