Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

adres: 61–745 Poznań, al. Marcinkowskiego 29
tel. +48 61 855 25 21, +48 61 852 80 91 (fax)
e-mail: office@uap.edu.pl
www.uap.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Katedra Scenografii
Uniwersytet Artystyczny rozpoczął działalność w 1919 roku jako Szkoła Sztuk Zdobniczych, przekształcona później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, która w 1996 roku uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: