Bytomskie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa ToTu na 495 miejsc, scena o wymiarach 15 m x 13,5 m, oświetlenie, nagłośnienie; sala kameralna Akwarium na 100 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie