Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak

adres: 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 3
tel. +48 58 341 76 97 (centr.), +48 58 341 49 13 (fax)
e-mail: sekretariat@szkolabaletowa.pl
www.szkolabaletowa.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Szkoła powstała 1 września 1950 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: