Szkoła Wokalno-Aktorska

adres: 30-101 Kraków, Al. Krasińskiego 20/5
tel. +48 12 429 66 45, +48 609 102 595
e-mail: dyrekcja@wokal.art.pl
www.wokal.art.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Szkoła powstała w 1994 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: