Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych

adres: 59-220 Legnica, ul. Księżycowa 3/6
tel. +48 76 722 05 06, +48 606 980 113
e-mail: naszadresit@gmail.com
www.artsit.eu

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 1998 roku pod nazwą Teatr Anagram.
kierownik artystyczny: Katarzyna Kaźmierczak

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: