Sztama – Spotkania ze Sztuką Alternatywną

adres: 19-400 Olecko, pl. Wolności 22
tel. /fax +48 87 520 20 59, +48 87 520 25 16
e-mail: rok@przystanek.pl
www.przystanek.pl

organizator: Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”
dyrektor: Marta Jeżewska
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja:
19–21 października 2017; kolejna edycja: 17-19 października 2019