Zakład Teorii i Krytyki Kultury Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 50/51
tel. +48 71 344 42 55
e-mail: ikult@uni.wroc.pl
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/Instytut-Kulturoznawstwa/Instytut/Struktura/Zaklad-Teorii-i-Krytyki-Kultury

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr.
wykładowcy: dr Hanna Jaxa-Rożen,dr Krzysztof Łukasiewicz, dr Jacek Małczyński, dr hab. Jacek Schindler, dr Marcin Stabrowski, dr hab. Izolda Topp

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: