Zakład Teorii i Krytyki Kultury Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 50/51
tel. +48 71 344 42 55
e-mail: ikult@uni.wroc.pl, miroslaw.kocur@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: