QRA Production

adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48/105
tel. +48 22 403 49 71, +48 22 403 49 72 (fax)
e-mail: biuro@qraproduction.pl
www.qraproduction.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Monika Ledóchowska