Zakład Performatyki Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

adres: 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89A
tel. +48 61 829 22 29
e-mail: instkult@amu.edu.pl, tyszkaj@amu.edu.pl
www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: