Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury

adres: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 12/4
tel. +48 607 937 719, +48 606 617 867
e-mail: biuro@dramaway.pl
www.fundacja.dramaway.pl, www.dramaway.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Aldona Żejmo-Kudelska

wiceprezes:Maria Depta