Instytut Sztuk Performatywnych

adres: 00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 2/38
tel.
e-mail: InSzPer@gmail.com
https://www.inszper.org/
c/o Komuna // Warszawa

czytania, wykłady, itp:

prezes: Grzegorz Reske