Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

adres: 00-950 Warszawa, ul. Długa 28 (IS PAN)
tel.
e-mail: badania.teatralne@gmail.com
www.ptbt.e-teatr.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Wojciech Dudzik

wiceprezesi: Małgorzata Leyko, Zofia Smolarska