Miejski Ośrodek Kultury

adres: 64-100 Leszno, ul. Chrobrego 3 a
tel. /fax +48 65 529 99 85, +48 667 927 167
e-mail: sekretariat@mok.leszno.pl
www.mok.leszno.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Maciej Mizgalski
sala widowiskowa o powierzchni 764 m2, widownia na 409 miejsc, scena: 9 m x 7,5 m x 4,10 m, okno sceny – 6 m x 4,1 m