Wałeckie Centrum Kultury

adres: 78-600 Wałcz, pl. Zesłańców Sybiru 3
tel. +48 67 381 95 53, +48 67 381 95 62 (fax)
e-mail: wck.sekretariat@wp.pl
www.wck.walcz.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Krystyna Kalwasińska (do 31 stycznia 2019 r. ), Maciej Łukaszewicz (od 1 lutego 2019 r.)
sala na 301 miejsc, (200 na parterze, 101 na balkonie), plus możliwość 20 dostawek, scena 8,5 m x 7,5 m, możliwość zaciemnienia, własne nagłośnienie z akustykiem, ekran, rzutnik, garderoba, sztankiety, okotarowanie