Świdwiński Ośrodek Kultury

adres: 78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 17
tel. +48 94 365 22 77
e-mail: zamekswidwin@wp.pl
www.zamek.swidwin.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Bolesław Kurek (do 31.12.2018 r. ), Tomasz Chmielewski (od 1 kwietnia 2019 r.)
sala na 250 miejsc, krzesła ustawiane, balkon, scena 6 m x 8 m, zastawki, możliwość zaciemnienia sceny, oświetlenie, nagłośnienie, 3 garderoby