Gminny Ośrodek Kultury

adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19
tel. /fax +48 85 718 90 19
e-mail: gok@gokmichalowo.pl
www.gokmichalowo.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Marcin Siekierko do 30.04.2020; od 1.05.2020 Paweł Oziabło
sala widowiskowo-kinowa na 80–100 miejsc z ograniczoną mobilnością, scena 4,5 m x 8 m, rolety w oknach, oświetlenie, nagłośnienie, 2 garderoby