Scena na Piętrze

adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 8
tel. +48 61 852 09 95, +48 61 852 88 35 (fax), +48 602 310 699
e-mail: snp@estrada.poznan.pl
www.scenanapietrze.pl, www.estrada.poznan.pl
c/o Estrada Poznańska

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

Dni Romana Wilhelmiego

Teatr zainaugurował działalność 27 marca 1979.
kierownik artystyczny: Romuald Grzęślewicz

Wyjazdy krajowe:

Za lepsze czasy

Data: Marzec 2019
Miejce: XXI Ustrońskie Spotkania Teatralne
Miasto: Ustroń

Wyjazdy zagraniczne: