Olsztyńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „SOLO”

adres: 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
tel. +48 89 522 13 62, +48 606 304 824
e-mail: dyrekcja@mok.olsztyn.pl, imprezy@mok.olsztyn.pl
www.solo.mok.olsztyn.pl

organizator: Miejski Ośrodek Kultury
kierownik artystyczny: Marta Andrzejczyk
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja: 25 listopada 2017