Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich „METAFORMY”

adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59
tel. +48 71 358 34 00 (centr.), +48 71 358 34 23 (promocja), +48 71 358 34 08
e-mail: pwst@pwst.wroc.pl, anna.wodzislawska@pwst.wroc.pl
www.pwst.wroc.pl

organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im. Wyspiańskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu

dyrektor artystyczny: Krzysztof Grębski
koordynatorzy: Anna Wodzisławska, Joanna Śliwińska
uwagi: festiwal odbywa się co dwa lata; ostatnia edycja: 11–14 października 2017; kolejna edycja 23–26 października 2019