Krakowskie Centrum Choreograficzne

adres: 31-913 Kraków, al. Jana Pawła II 232
tel. +48 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl
www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl, www.nck.krakow.pl
c/o Nowohuckie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
Grupa Wokół Centrum
3…2…1…TANIEC!
BaletOFFFestival
Festiwal Tańca Współczesnego SPACER

kierowniczka: Marta Wołowiec