dwutygodnik.com

adres: 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5
tel.
e-mail: redakcja@dwutygodnik.com
www.dwutygodnik.com

redaktor naczelny: Zofia Król
wydawca: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny