„Performer”

adres: 50-101 Wrocław, Rynek Ratusz 27
tel. +48371 343 42 67, +48 71 344 53 20
e-mail: redakcja@performer.art.pl
www.grotowski.net/performer

redaktor naczelny: Dariusz Kosiński
wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego