Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka. Polskie Biuro Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego AITA/IATA

adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73b/15
tel. +48 698 996 530
e-mail: kontakt@towarzystwoteatralne.pl
www.towarzystwoteatralne.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Simon Blaschko

wiceprezes: Krzysztof Gmiter