Fundacja Barak Kultury

adres: 61-745 Poznań, al. Marcinkowskiego 21
tel. +48 505 045 259
e-mail: barakkultury@barakkultury.pl
www.barakkultury.pl

czytania, wykłady, itp:
Inwazja barbarzyńców

koordynator merytoryczny: Przemysław Prasnowski