Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 227
tel. +48 509 553 207
e-mail: info@psit.org.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Małgorzata Joanna Mikołajczak

wiceprezesi: Krzysztof Cicheński, Piotr Grzymisławski