Fundacja Impact

adres: 03-768 Warszawa, ul. Siedlecka 1
tel. +48 22 457 04 65
e-mail: rozwojwidowni@art-impact.pl, info@art-impact.pl
www.rozwojwidowni.pl

czytania, wykłady, itp:

wiceprezesi: Agnieszka Wlazeł, Agata Etmanowicz