Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera

adres: 01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
tel. +48 22 839 01 25
e-mail: biuro@fundacjahubnera.org.pl
www.fundacjahubnera.org.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Jan Buchwald